Vacatures, ZZP-ers, ritten en meer

admin

Aangepaste transportwetgeving pakt oneerlijke concurrentie aan

Vandaag is de herziene Wet wegvervoer goederen (Wwg) in werking getreden. In deze wet staan de eisen waar goederenvervoerders aan moeten voldoen wanneer zij goederen willen vervoeren. TLN is blij met de aangepaste wet omdat handhaving op cabotage nu mogelijk wordt gemaakt. Buitenlandse vervoerders die binnen Nederland meer transporteren dan wettelijk is toegestaan, kunnen vanaf nu niet meer ongestraft hun gang gaan. Vanochtend werd bovendien duidelijk dat bij recente inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanzienlijk aantal buitenlandse vervoerders in de fout was gegaan. Dit maakt de noodzaak voor strenge handhaving op cabotage nogmaals duidelijk. Daarnaast is TLN blij dat de vergunningsgrens voor ondernemers die goederen willen vervoeren, gehandhaafd blijft op 500kg laadvermogen. Volgens TLN levert de Wwg daarmee een onmisbare bijdrage aan de professionele structuur van de bedrijfstak met zijn grote economische betekenis.

Meer handhaving mogelijk
Cabotage is het binnenlands vervoer (in Nederland) door een in het buitenland gevestigde ondernemer. Dit vervoer is in de Europese Unie aan een maximum gebonden. Buitenlandse transporteurs die in een andere Lidstaat goederen willen vervoeren, mogen maximaal drie binnenlandse ritten in een week uitvoeren. ‘Het is van groot belang om scherp op deze wet te handhaven om zo een eerlijke werking van de transportmarkt te verzekeren’, aldus TLN directeur Peter Sierat. Hiervoor moet in de eerste plaats de handhavingscapaciteit bij de inspectiediensten worden uitgebreid. Door gebrek aan geld en prioriteiten hebben handhavers door heel Europa te weinig aandacht voor illegale activiteiten van buitenlandse vervoerders. Illegaal vervoer door buitenlanders werkt concurrentie vervalsend waardoor Nederlandse bedrijven uit de markt worden gedrukt.

Vergunningseis voor 500kg laadvermogen gehandhaafd
In de nieuwe wet blijft de vergunningsgrens van 500kg laadvermogen ook van kracht. Beroepsvervoerders die meer dan 500kg willen vervoeren, moeten voldoen aan vergunningeisen op het gebied van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Volgens TLN is deze ondergrens van groot belang voor een professionele transportsector. Nederland heeft in het verleden daarom bewust gekozen voor een vergunninggrens van 500 kg laadvermogen.

Cargoplanner is op zoek naar een gemotiveerde chauffeur op afroepbasis.
Je moet woonachtig zijn in de regio Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum ivm de aanrijdtijd naar onze klanten.

Heb je interesse? Stuur dan een email naar i n f o @ c a r g o p l a n n e r . n l (maar dan zonder spatues natuurlijk)

Werkenalskoerier.eu is een geheel nieuwe website waar je heel veel informatie zult vinden alle aspecten van de koeriersbranche.
De website is bedoeld voor iedereen die met de koeriersbranche te maken heeft. Ben je op zoek naar een baan als koerier of wil je misschien wel als ZZP-er aan de slag ?
Heb je al een eigen koeriersbedrijf en wil je jouw bedrijf hier presenteren ? Ben je op zoek naar chauffeurs ? Je kan het allemaal vinden op Werkenalskoerier.eu